هر که در عشق نمیرد به بقایی نرسد – سیف فرغانی – پندیات مجلس ختم و ترحیم

مکان شما:

هر که در عشق نمیرد به بقایی نرسد – سیف فرغانی – پندیات مجلس ختم و ترحیم

اشعار در مجلس ختم و ترحیم

استفاده از اشعار و پندیات در مجلس ختم و ترحیم به هنر خواننده و مداح ختم آن مجلس بر میگردد. اینکه مداح بهشت زهرا ( جدای آنکه اجاره اکو و سیستم صوت مناسب بسیار در کیفیت و خروجی مجلس تاثیر گذار است )چه شعری انتخاب کند و چه بخواند! ادبیات ما پر است از اشعار ناب است که بعضی از آنها را شعرای معروف و نامی سروده اند و بعضی از آنها را شعرایی که گمنام بودند، گمنام زیستند و گمنام رفتند.

اما اشعار آنها هنوز ساری و جاری است، مانند شاعر توانمند سیف فرغانی که در قرن هفتم هشتم می زیسته. وی ارادت بسیار زیادی به استاد سخن، سعدی شیرازی داشت و اسطوره ی شعر و سخن را سعدی میدانست. ما در مجموعه سرای فانی سعی بر این داریم اشعاری ارائه دهیم که مخاطب با آن اشعار به خوبی ارتباط برقرار کند.

هر که در عشق نمیرد به بقایی نرسد

مرد باقی نشود تا به فنایی نرسد

 

تو به خود رفتی، از آن کار به جایی نرسید

هر که از خود نرود هیچ به جایی نرسد

 

در ره او نبود سنگ و اگر باشد نیز

جز گهر از سر هر سنگ به پایی نرسد

 

عاشق از دلبر بی لطف نیابد کامی

بلبل از گلشن بی گل به نوایی نرسد

 

سعی کردی و جزا جستی و گفتی هرگز

بی عمل مرد به مزدی و جزایی نرسد

 

سعی بی عشق تو را فایده ندهد که کسی

به مقامات عنایت به عنایی نرسد

 

هر که را هست مقام از حرم عشق برون

گر چه در کعبه نشیند به صفایی نرسد

 

تندرستی که ندانست نجات اندر عشق

اینت بیمار که هرگز به شفایی نرسد

 

دلبرا چند خوهم دولت وصلت به دعا

خود مرا دست طلب جز به دعایی نرسد

 

خوان نهاده‌ست و گشاده در و بی خون جگر

لقمه ای از تو توانگر به گدایی نرسد

 

ابر بارنده و تشنه نشود زو سیراب

شاه بخشنده و مسکین به عطایی نرسد

 

سیف فرغانی دردی ز تو دارد در دل

می پسندی که بمیرد به دوایی نرسد

سیف فرغانی

بی شک شعر بالا بسیار پر مغز و پر معنا است. با استفاده از این شعر خواننده ها و مداحان میتوانند بسیار توضیح و تفسیر و سخنرانی بین ابیات داشته باشد. امید است که این شعر در مجموعه وب سایت سرای فانی برای شما مورد پسند واقع گردد.

جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات