مادر و بهشت زهرا

مکان شما:
مادر و بهشت زهرا

مادر و بهشت زهرا

مادر کیست؟ مقام و جایگاه حقیقی مادر

کسی که به شما میگوید دوستت دارم و شاید او به غیر از پدر، تنها کسی باشد که واقعا راست میگوید.

مادر دنیایی از احساس، فداکاری، دلسوزی، زیبایی و عشق است. ما مهربانی و گذشت را از مادر یاد گرفتیم. مادرم دوستت دارم.

الهی که سایه ی مادر را بر سر داشته باشی و زمانی که دست او را میبوسی، زیر لب زمزمه کنی، ای بهترین مادر دنیا وقتی تو را دارم احساس میکنم خوشبخت ترینم. زمانی که مادر را در آغوش میگیری احساس آرامشی داری که این آرامش هیچ جای دیگر نیست.

درد و دل با مادر

مادر زحمت کشم. همیشه زحمت میکشیدی و برایم غذا درست میکردی. لذیذ ترین غذای دنیا فقط و فقط دسپخت مادر است. چون او با عشق برای عزیزانش غذا درست میکند.

خوشحالی مادر این است که فرزندش در همه ی امور زندگی موفق باشد. در امر تحصیل، ازدواج، کار و… مادر کمک میکردی بهم در درسهایم پیشرفت کنم. نصیحتم میکردی که درس بخوان و فکر آینده ی خودت باش.

مادر ها از سر دلسوزی گاهی فرزندان خود را دعوا میکنند

هیچ مادری نمیتواند که از روی کینه و نفرت این کار را انجام دهد. همه از روی عشق و محبت است و دلسوزی. مادرم دعا میکنم که هیچ وقت مریض نشوی و مریضی به سراغت نیاید. وقتی یک مادر در خوانواده مریض میشود. یک خانواده مریض میشود. کار یک خانواده بودن مادر لنگ است.

نجوا و عذرخواهی از مادر

مادر اگه بعضی موقع ها اذیتت کردم منو میبخشی؟

مطمئنم که میبخشی مهربان ترین مادر دنیا.

مادر اولین عشق بعد از خداوند متعال است.

مادری که از قبل تولد با من بوده لحظه به لحظه ی عمرش تا آخر دلنگران من بوده.

مادر فرشته ی بدون بال است که خدا به زمین فرستاده تا فرزندش تنها نباشد.

مادر همیشه وقتی گریه میکردم، تو اشک چشمام پاک میکردی.

مادر هر وقت بیمار میشدم مثل پروانه دورم میگشتی مادر پرستار دلم…

و اما حیف حیف حیف… و صد افسوس از مادرانی که دیگر در بین ما نیستند، پر کشیدند و آسمانی شدند…

هیچ وقت مراسم ترحیم عرفانی مادر (گروه موسیقی برای مراسم ترحیم یا مداح ختم خوان) فراموشم نمیشود. حال حاضر تمام دار و ندارم را بدهم ولی فقط تو برگردی.

جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات