تاج گل

مکان شما:
۲۰۲۱۰۵۰۴_۱۳۲۴۳۸

تاج گل

در موسیقی و اخلاق و … هر بحثی کنیم نام و یاد خدا است .
ما ها همه از کوک افتادیم و کج خلقی میکنیم . اینها به هم ربط دارد چون هارمونی و تناسباتی نیست . با یاد خدا همه ی نام ها محو میشه و فقط نام او میماند و منم منم ها تاج گل از بین میرود . وقتی همه بگیم او آم زمان است که یک کوک میشویم . اگر همه با هم یک راه و یک کوک باشیم یکی مخالف ما باشد همه گروه راه را گم میکنند . در این عالم غم ها سراغ انسان هشیار می آید ولی اگر مست بودی چیزی متوجه نمیشود . مستی ما راههای مختلفی دارد لب بزاریم به لب کسانی که قبلا مست شده بودن مانند مولانا و….. اصل کوک اگر بدانید پرده ی عدم است . اصل بسم الله بشنو از نی است میگه بشنو از اون که نیست . از خودت نگو و از او بگو تاج گل    از خدا انسانی میتونه ما را از نگرانی و تشویش نجات بده که خودش نگرانی نداشته باشه . نی های قدیم نه سوراخ داشته است و مولانا ازش یاد میکنه . ادبیات درس نیست بلکه جان ماست . بهترین لطایف از دین را در ادبیات میبینی . تاج گل شاعر مسیحی برای جشن شعری گفت برای اینکه شب میلاد مسیح شبی است که شماها به خودتون بیاید و شماها متولد بشید . باید قبول کنی که او بینهایت است . بیماری های قرن ما همه دوا ها که ما احتیاج داریم مثنوی و مولانا و…. مولانا میگه ما حبیبیم طبیبیم . بهترین دواها بجای قرص اعصاب است تاج گل چون شفاست . داروی یاس که در هیچ داروخانه ای نیست . موسیقی عالم را در برگرفته در بدن ما قلب که موسیقی ریتم داره که یک نت سکوت هم داره . ریتم الهی و ضرب الهی ریتم سه گانه ادبیات موسیقی داره . بنابراین نگاه میکنی میبینی ریتم و ملودی داره رد پای یک انسان است که با هارمونی و ضرب تلفیق میشود . نگاه کنید تاج گل به اشعاری که ریتم دارن ریتم نماینده ایست از احوال شاد و غم شادی از جنس حرکت است هر چه ریتم تند تر بشه شادی بیشتر میشود . ماها همه باید قدر موسیقی را بدانیم . وجه اشتراکات و تناسبات میشود تاج گل هارمونی / در ادبیات این هارمونی و تناسبات به کمال رسیده است روز و شب و…. دقت کنید به اشعار شمس مولانا حافظ و…. ادبیات خود یک موسیقی است و موسیقی از عالم غیب خبر میدهد جان و جسم دارد . پیغام از عالم غیب سما چیست امید و زندگی به ما میدهد اگر غم و غصه داری همه را فراموش کن . موسیقی تاج گل میبره کنار مرز عدمیت در عالم وفا میبرد . عشق با تغییرات تغییری نمیکند . جایی که میتوانی طرف دیگر را ببینی . مولانا را بردن کنار پنجره سما نظاره کند .  دم همان پنجره بود که دگرگون شد چیزی دید . شمس به گوش مولانا چیزی نگفته بود بلکه او چیزی را دید . شنیده ها را او شنیده بود بلکه دیدنی ها را هنوز ندیده بود و باعث شد که زیر و رو بشه و دگرگون . از خیام کمی براتون بگیم شرابی تاج گل خوردیم بیاد خیام قبل از اینکه شراب انگور باشه شراب دیگه ای بوده اما اون شرابی است که وقتی زیر خاک هم باشی بوی آن می آید . عشق به خداست که همه شعرا دعوت کرده اند . مقصود این بزرگان را دربیابید . می و مطرب و ساقی تاج گل یک معنا ندارد فقط مثل نمک که شعر حافظ هم دارد . خیام که همه بزرگان در تاریخ خودش به او اقتدا میکردند. آنها هم رندی میکردند و در بعضی از اشعار اشاره مستقیم میکرند اگر ادبیات عرفانی پر از شراب است بخاطر اینکه مهمه . و همه چیز در گرو تاج گل این شراب است . خیام خیلی بزرگ بوده . مانند یک سیاره بوده میخانه را همین عالم یاد میکنه در شعرش خیام / سحر خیزی چقدر اصرار میشه در ادبیات در صبح و سحر اسراری نهفته است که شعرای بزرگ ازش یاد میکنند شب جدایی و صباح روشن صبح روشن از دل این شام ظلمانی در می آید . شراب روحانی فرق میکنه تاج گل با شراب های دیگر شراب معرفت از دل انسانهای پاک و خم می اید بیرون . گروه ترحیم سرای فانی.
جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات