قبر

مکان شما:
۲۰۲۱۰۵۰۳_۱۴۴۲۵۷

قبر

درد و دل کنار قبر و حرف زدن کنارش  فیده ای ندارد . نام خدا را ببریم و به سوی خدا حرکت کنیم نام خدا را ببریم و بر سر سودای الله باشه نه خودمان و غیر از او باطل است . سیری کنیم در خدا رحمن و رحیم وقتی چشممون میخوره به قبر     یک نفر پیدا شده که اجناس ما را نمیخره فقط اون بالایی است که خریدار ما است . نگاهی کنیم به قبر و عرفان و انسان هزاران کتاب درباره ی عرفان نوشته شده هم انسان و هم عرفان هیچ موضوعی خارج از عرفان و انسان نیست . بهتر از نام خدا هیچ کلیدی بهتر نیست که قفل لطایف انسان و عرفان را باز میکند . داستانی براتون تعریف کنم وقتی که شیخ بهائی تعلیم قرائت قران را میداد و عزیزانی می آمدند و تعلیم حمد و سوره میداد و مردم غلط هاشون را رفع میکردند پیش شیخ یک روز پیرزنی آمد و گفت منم بخونم گفت بخون خوند همه را غلط بود گفت درست بود گفت نه همه را غلط خوندی . گفت پیر زن نماز شما همه اش اشکال داره همه رو غلط میخونی گفت نه نماز خودت اشکال داره شیخ گفت من خودم امام جماعت شهرم گفت بله ولی حمد و سوره ات درست نیست چون خاصیتی نداره اگه داره الان فوت کن این جوی آب وایسته . در چهار باغ بودن گفت حمد و سوره است را بخوان و فوت کن تا این آب رودخانه وایسته شیخ خواند و فوت کرد ولی آب رودخانه واینستاد و کاری نکرد . ولی پیر زن همون غلط ها را خوند و فوت کرد و آب رودخانه وایستاد . و اتفاقا بعدش شیخ پیش این زن ریاضت کشیده . این قران قبر و دعا و…. باید خاصیت هایی داشته باشه وقتی نام او را میبریم گوشه ی ابروی از انسان و عرفان به دست آوریم . باید بگیم که قبر انسان و عرفان همواره به هم پیوسته است . ما انسانها همه پریشان هستیم .   تبدیل حرکت انسان از عالم کثرت /به عالم وحدت میشود /عرفان . همه ی کارهام را به دلیلی انجام میده همه آسمان ها و زمین و…. را کوچیک میبینیم هم داخل خودمون و هم بیرون را اینطور میبینیم . این باعث ناراحتی میشود . انسان وقتی به وحدت برسه به شادی میرسه کار هنری هم همینه کثرت عرضه میکند و وحدت تولید میکنه . قبر نقاشی ها و آثار هنری . خیلی ها مشکلاتشون از آثار هنری شون مشخصه . دو مسیر داریم از کثرت به وحدت و از وحدت به کثرت . اگر دلی را شاد کنی این است . بچه یتیم را شاد کنی چقدر سفارش شده وقتی که سر چهارراه ها بچه هایی را میبینی که دارن شیشه ماشین ها رو دستمال میکشن بسیار آزار دهنده است وقتی به قبرستان و آرامستان ها میروید چقدر گدا و فقیر کنار قبر ها می آیند گلاب میپاشند . آشغال ها را از روی زمین برمیدارند نمی دانم چه حسی بهت دست میدهد . طرز تفکرها همه متفاوت است بعضی ها مثل باران میبارند و نمیگویند این دارد یا ندارد همانند باران میبارند . اما بعضی ها اینطور نیستند و کمکی نمیکنند  میگویند اینها دارند و کلاه بردارند و….. همش تفسیرهای خودشون را دارند . این گونه تفسیر ها آزار دهنده است توهین به انسان همنوع و امثال اینها هر کس گذرش قبر و قبرستان میفتد یقینا این مسائل را میبیند اگر تاثیری برش نداشت باید به عمق فاجعه ی درونی او پی برد . امیدواریم مطالب سرای فانی در مورد قبر مفید بوده باشه .
جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات