دکلمه سوزناک ترحیم

مکان شما:
۲۰۲۱۰۵۱۰_۱۸۱۷۵۸

دکلمه سوزناک ترحیم / ختم

در مراسم های ترحیم و ختم اشعاری بصورت دکلمه خوانده میشود که گاها با زیر صدا های غمناک بسیار سوزدار میشود. دکلمه سوزناک ترحیم / ختم بسته به موقعیت مکانی ذکر میشود. مثلا کنار مزار و قبر دکلمه سوزناک ترحیم / ختم با جای دیگر فرق های اساسی دارد. در کنار مزار بحث گفتگو با عزیز خفته در دل خاک است که از زبان عزیزان داغدیده و بازماندگان گفته میشود کنار قبر یا از زبان میت و متوفی . برای مثال نمونه ای از دکلمه سوزناک ترحیم / ختم را برای شما مثال میزنیم. سلام کردن به میت و متوفی کنار قبر سلامت میکنم دیگه جواب سلامم نمیدی جوابم میدهی یا نه بصورت سوالی ؟ بعد از غریبی و بی کسی بازماندگان حرف به میان می آید . غریب افتاده ام بی کس مانده ام آیا بازم منو یاد میکنی یا نه ؟ تقاضا از مادر یا پدر متوفی بابت دلتنگی که یک شب در عالم رویا به خواب عزیزانش بیاید . از قسمت معنوی که پدر و مادر همیشه دعا در حق فرزندان میکنند ازش تقاضا میکنن که باز هم دعای خیر در حق عزیزانش کند. مادر یا پدر برام همیشه دعا میکردی آیا هنوزم برام دعا میکنی یا نه ؟ بعد میتواند از مادر یا پدر و متوفی یا میت تقاضای بخشش کند اگر کوتاهی ای کرده است . مادر پدر اگر بدی کردم یا قدرت را ندانستم بدلیل جوانی بود و نادانی مرا بببخش همیشه کسی که داغ عزیزی میبیند به خود میگوید ای کاش که پدر یا مادرم یا عزیزم بود و بیشتر قدرش را میدانستم دستش را میبوسیدم احترامش میکردم یا بیشتر بهش سر میزدم اما بعد از مرگ دیگر پشیمانی سودی ندارد. و کسی که بدی کرده به عنوان زبانحال و دکلمه سوزناک ترحیم / ختم تو امان میگوید مادر پدر مرا بخش مرا حلال کن یا بصورت سوالی میگوید مادر پدر آیا مرا حلال کرده ای یا نه . کنار قبر و مزار بسیاری از عزیزان داغدیده شبهای جمعه با گرفتن گل یا حلوا و خرما به کنار مزار قبر متوفی و میت می آیند و براش فاتحه و طلب مغفرت میکنند. دادن خیرات و کارهای حسنه برای شادی روح متوفی و میت بسیار اثر گذار است . مجالس ترحیم / مراسم ترحیم / ختم بسیار زبانحال بصورت دکلمه متداول شده است که با گذاشتن زیر صداهای غمناک بسیار اثر گذار است 
جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات