تسلیت ترحیم

مکان شما:
۲۰۲۱۰۵۱۵_۱۹۳۸۲۹

پیام های تسلیت ترحیم

پیام ترحیم پیام ختم زندگی  وزیستن سخت است. لیکن در سفر باید بود باور نبودن و فراغ و دوری عزیز از دست رفته همچون سیلی سهمگین دردناک بر پیکرتان نشسته و توان گذر از راهی که بایستی که تنها رفت و صبری باید تا آرامشی زاید ترک یار و عزیز همراهتان تسلیت باد. غم و ناراحتی و تشویش ما در از دست دادن آن بزرگواران قابل گنجایش در واژه نیست و از خدای متعال درخواست مغفرت شادی روح آن مرحوم یا مرحومه را داریم. من می دانم که عظمت هیچ صبری از وسعت و بزرگی غم عزیزترین ها نمی کاهد و فقط یاد می گیریم که  در جدایی از آن ها بمانیم و با نبودشان کنار بیآییم پس تسلیت واژه بسیار کوچکی است در مقابل این غم عظیم  و دردناک من هم درد و غم بزرگت را درک می کنم و آرزوی دیدن شما را در شادی هاو جشن ها  و موفقیت ها  دارم روزگار مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را پاییز و خزانی ماتمزده به انتظار نشیند و این اصل بارزترین تفسیر و  فلسفه آفرینش در فراخنای این بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی خداست  … تسلیت ما در برابر آتش غم شما  واطرافیان  قطره آبی بسیار کوچک است که یارای اطفای  آن آتش را ندارد اما تلاش من است برای همدلی و همدردی با شما در غم از دست دادن مادر/پدر  مرحوم مرحومه بزرگوارتان از خداوند متعال باری تعالی برای شما و بازماندگان  صبر و برای آن مرحوم/ مرحومه مادر پدر متوفی علو درجات و غفران الهی را مسئلت دارم. و هر از گاهی در گذر زمان ها در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی جرس بانگ کاروان از رحیل سفر مسافری خبر می دهد که در سکون و  آغازی بی پایان را می سراید. درگذشت پدر مادر متوفی میت گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان بازماندگان تسلیت عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال آمرزش مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل اجر جزیل خواهانم. اندوه از دست دادن پدر مادر چنان تلخ  و جانکاه  است که هیچ عبارت و واژه ای را در این مقام یارای مرهم و تکین نهادن نیست تنها با یاد خداست که می‌تواند او دل پر درد شما را تسلی بخشد. درگذشت مادر پدر  گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت گفته برای شما صبر و برای آن درگذشته رحمت بیکران الهی را آرزو دارم امید است که روح آن مرحومه آرام، آسوده و خرسند شاد در حریم امن الهی آرام گیرد.
این پیام های رسمی تسلیت از سوی سرای فانی خدمتتون اراعه میشود.
جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات