شعر ختم ترحیم مادر جوانی سر از رآی مادر بتافت دل دردمندش به آذر بتافت

مکان شما:

در مجالس ترحیم ختم باید توجه داشت که در خواندن شعر فقط به موضوع فراق و دوری و… اشاره نکرد بلکه به مدح مادر، مقام و احترام به مادر و پدر هم با تاکید پندیاتی ارائه کرد. در این قسمت به این شعر توجه داشته باشید.

جوانی سر از رآی مادر بتافت

دل دردمندش به آذر بتافت

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد

که ای سست مهر فراموش عهد

نه در مهد نیروی حالت نبود

مگس راندن از خود مجالت نبود

تو آنی کزان یک مگس رنجه ای

که امروز سالار و سر پنجه ای

چه پوشیده چشمی ببینی که راه

نداند همی وقت رفتن به چاه

بسیاری از شعارای بزرگ در مقام پدر مادر و در فراق آنها شعر سروده اند. مثلا شمس تبریزی اشاره دارد:

 صد بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر
غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست

شعر مادر به سبک یادت میاد یه روز برات دوستت دارم میخوندم:

کاشکی میشد بهت بگم چقد صداتو دوست دارم

چقد مثل بچه گیام لالایی هاتو دوست دارم

اما دیگه تموم شد

فصل عمرم خزون شد

از من نصیحت بشنو ای دل

آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه

روز از نو روزی از نو ای دل

سادگیاتو دوست دارم خستگیاتو دوست دارم

چادر نمازو زیر لب خدا خداتو دوست دارم

اما دیگه تموم شد

فصل عمرم خزون شد

و…

سبکهایی که معروف هستن تاثیر گذاری بسیار بیشتری دارد. گروه تخصصی ترحیم سرای فانی محمد چراغعلی سبک های مختلف با توجه به مهمانان و زمان و مکان ارائه میکند.

جستجو کردن

ارتباط با ما!

ما به شما تضمین میدهیم، مراسم شما را به بهترین شکل و بالاترین کیفیت مدیریت و برگزار میکنیم
توجه

خدمات ما

آخرین مقالات